Commissies

Commissie van Beheer
Deze commissie is een onmisbare schakel voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in en rondom de kerkelijke gebouwen, zoals de kerk en de pastorie.  

Commissie Gemeentedag en zangavond
Om het jaar wordt door de commissie op Hemelvaartsdag de gemeentedag georganiseerd. En eens in de twee jaar organiseren ze in het voorjaar een zangavond. 

Verkoopdagcommissie
Om het jaar wordt door de commissie op de zaterdag voor Pinksteren de verkoopdag georganiseerd. 

Zendingscommissie
De commissie heeft als taak het zendingswerk onder de aandacht van de gemeente te brengen.

Onze gemeente ondersteunt de Iyani Bijbelschool in Venda, Zuid-Afrika, en in het bijzonder het werk dat zich richt op kinderen en jongeren (evangelisatie en catechese, aidspreventie). Iyani betekent ‘Gaat dan heen’, de eerste woorden van Mattheüs 28:19.

Om voor dit zendingsproject geld in te zamelen organiseert de commissie onder andere één keer per jaar een activiteit; de inmiddels traditionele stamppotavond eind januari.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over bovenstaande commissies? Dan kunt u contact met hen opnemen via info@cgkkerkwerve.nl, of ga naar Contact