Jeugd

KINDEREN

Crèche
Om u in de gelegenheid te stellen samen naar de kerk te gaan is er iedere zondag, zowel tijdens de morgen- als de avonddienst, crèche aanwezig voor kinderen die nog niet mee naar de kerk kunnen. De kinderen kunnen, zonder opgave vooraf, naar de crèche worden gebracht. De crèche bevindt zich in de zalen van het kerkgebouw. 

Zondagsschool ‘De Goede Herder’
Elke zondagmiddag is er aansluitend aan de morgendienst zondagsschool van 11.45 tot 12.30 uur.

De zondagsschool wordt gehouden in de zalen van het kerkgebouw. We beginnen met gebed, zingen en het opzeggen van de geleerde psalm en Bijbeltekst. Daarna wordt er een Bijbelverhaal verteld. We sluiten het uurtje af met een kleurplaat, knutselwerkje, spel of een gesprek en dankgebed. We maken gebruik van het materiaal van het LCJ (www.lcj.nl).  

Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn van harte welkom!

Het seizoen begint op de tweede zondag in september en loopt door tot half mei. Er is geen zondagsschool op Eerste Kerstdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, bij Heilig Avondmaal en bij een doopdienst. 

E-mailadres: zondagsschool@cgkkerkwerve.nl 

JONGEREN

Catechisatie
Naast het onderwijs vanuit de Bijbel thuis en op school, is er ook het kerkelijke onderwijs in de Bijbelse leer kerk aan de jongeren van de gemeente. Dit onderwijs noemen we catechisatie. Elk dooplid neemt hieraan deel vanaf de eerste klas van de middelbare school tot het moment dat de jongere belijdenis van het geloof aflegt. Dat is het moment waarop een dooplid een belijdend lid van de gemeente wordt.

Het catechisatieseizoen duurt van half september (de jeugdzondag) tot begin april (Pasen). Aan het begin van elk seizoen wordt er een indeling van de groepen gemaakt. Catechisatie wordt in principe gegeven op de maandagavond. Op vrijdagavond is er catechisatie voor degenen die doordeweeks verhinderd zijn (de bezemgroep) en voor jongeren die zich direct voorbereiden op de belijdenis van het geloof (de belijdenscatechisatie).

De gebruikte leermethoden zijn de series ‘De enige troost’, ‘Leren om te leven’ en ‘De vaste grond’. Naast Bijbelkennis wordt er veel aandacht gegeven aan de behandeling van de Heidelbergse Catechismus. Het gaat ook om de vertaling van het geleerde naar de praktijk van ons leven.

Jeugdclub (-16) ‘Hadawja’
Ben je tussen de 12 en 16 jaar en vind je het leuk om andere jongeren te ontmoeten, dan is deze vereniging iets voor jou!

Eens in de twee weken komen we als vereniging bij elkaar, we nodigen je van harte uit om naar de verenigingsavonden te komen en met ons mee te doen: we praten met elkaar over God en Zijn Woord, en daarnaast is er ook ontspanning en gezelligheid. De avonden zijn op zaterdagavond en beginnen om 19:00 uur en duren tot 21:00 uur. Soms hebben we een activiteit op een andere dag. We maken gebruik van het materiaal van het LCJ (www.lcj.nl), maar ook zal er af en toe een ander interessant onderwerp zijn waar we met elkaar over kunnen nadenken. 

Jeugdvereniging (16+) ‘Ora et Labora’
Deze vereniging is voor alle jongeren van 16 jaar en ouder. Om de week op zondagavond komen we na de kerkdienst om 19:45 uur bij elkaar in de zaal van de kerk.

We komen bij elkaar om bezig te zijn met Gods Woord en daaruit te leren om zo je christen zijn handen en voeten te geven. Ook hebben we een paar keer per jaar ontspannende activiteiten. Aan het einde van het seizoen proberen we een weekend met elkaar weg te gaan. 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de bovenstaande kerkelijke activiteiten? Dan kunt u contact met ons opnemen via info@cgkkerkwerve.nl, of ga naar Contact