Ontruimingsplan

Instructie bij medische noodsituatie
Binnen onze kerk zijn er een aantal opgeleide BHV-ers, die zich beschikbaar hebben gesteld, mochten er zich bepaalde noodsituaties voordoen. De namen van deze persoenen staan vermeld op het bord naast de deur van de consistorie.

Als er iemand onwel wordt zijn zij de aangewezen personen om hulp te verlenen. Als zij verder hulp nodig hebben geven zij dit aan. De BHV-ers nemen in principe hun mobiele telefoon mee naar de kerk, hiermee kunnen ze indien nodig direct 112 bellen en instructies van de meldkamer krijgen. Indien u merkt dat iemand bij u in de buurt onwel wordt of u wordt daar op gewezen, gaat u naar deze persoon toe. Als u versterking nodig heeft, steekt u uw hand op en er zullen mensen komen helpen. Normaal gesproken zijn drie personen voldoende om hulp te verlenen, waarvan minimaal een BHV-er.

De koster haalt de rolstoel uit het voorportaal om de hulpvrager zo snel mogelijk uit de kerkzaal weg te halen. Moet de persoon liggend vervoerd worden: er staat een brancard naast de kast in de consistorie. Indien er personen in de weg zitten, vraagt de BHV-er ze dan om op te staan en even ergens anders te gaan zitten.

Indien er besloten wordt om de hulpvrager de kerk uit te dragen, brengt de BHV-er hem/haar dan in de consistorie en sluit de glazen schuifdeuren.

LET OP: in geval van reanimatie: de hulpvrager niet uit de kerkzaal verwijderen maar gelijk starten met reanimeren! Laat een tweede persoon de AED ophalen, deze hangt buiten bij het dorpshuis en kunnen we zo pakken.

In de consistorie doet de BHV-er onderzoek naar de vitale functies en belt indien nodig de huisartsenpost.

Bij levensbedreigende situatie: bel gelijk 112.

Instructie bij ontruiming
De Ouderling van Dienst (OVD) of de eigen predikant deelt mee dat de dienst (tijdelijk) beëindigd wordt en dat de kerkzaal ontruimd dient te worden.

  • Dienstdoend kerkenraadlid gaat naar de crèche en helpt de leiding daar om de kinderen buiten te brengen.
  • De gemeente wordt verzocht zich rustig doch zo snel mogelijk naar buiten te begeven en te verzamelen bij het dorpshuis. De gemeente wordt meegedeeld dat de kinderen uit de crèche door een lid van de kerkenraad en de leiding van de crèche naar buiten gebracht worden.
  • Geen jassen ophalen! (nu in coronatijd NVT)
  • Kerkenraad controleert of iedereen mobiel genoeg is om zelfstandig de kerkzaal te verlaten en helpt waar nodig.
  • Ouderling van dienst vangt de hulpdiensten op en geeft verslag aan deze.
  • 1 BHV-er vangt buiten de ambulance of de huisarts op.
  • Er wordt nagegaan of het nodig is dat er verdere familie ingelicht wordt.

Instructie kosters
In geval van medische noodsituatie:
– De koster haalt de rolstoel uit het voorportaal en brengt deze op de plaats waar de patiënt ligt.
– Verder volgt hij instructies op van de dienstdoend BHV-er.

In geval van ontruiming:
– De koster opent beide hekken naast de kerk.
– De koster helpt bij het ontruimen en zorgt dat de mensen de goede richting uit gaan.
– Als de kerkzaal leeg is controleert de koster of er niemand achtergebleven is zo ook de zalen de keuken en de toiletten.
– Als alles leeg is meld de koster dit bij de OVD.

Instructie vereniging:
– Bij melding van brand of calamiteit neemt de voorzitter de leiding in de ontruiming.
– De voorzitter geeft iemand opdracht om 112 te bellen met de toedracht van de melding en ook duidelijk vermelden dat het gaat om het kerkgebouw Beatrixstraat Kerkwerve.
– De voorzitter gaat met de leden van de vereniging naar buiten en verzamelt de groep bij het dorpshuis.
– De persoon die 112 belt controleert de toiletten en overige vertrekken of iedereen weg is, hij/zij meldt dit vervolgens bij de voorzitter van de vereniging.
– De voorzitter vangt de hulpdiensten op en doet verslag.