Financiën

De kerk zijn we samen. We geloven in delen: in gebed, in solidariteit en in gaven. Collecteren is dé manier om tijdens de kerkdienst te delen wat ons gegeven is, met mensen dichtbij en ver weg. De collecte maakt het werk van de kerk mogelijk. 

Collectegeld of een gift kunnen worden overgemaakt naar IBAN nummer: NL11 RABO 035 78 67 777 t.n.v. Christelijk Gereformeerde Kerk te Kerkwerve, onder vermelding van ‘Collectegeld’ of het specifieke doel waarvoor het bestemd is.

ANBI
De Christelijke Gereformeerde Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Hieronder treft u de gegevens aan van onze gemeente. Voor de volledige gegevens verwijzen wij u door naar de volgende website: https://cgk.nl/anbi/kerkwerve.    

Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Kerkwerve
RSIN/Fiscaal nummer: 807018351
Postadres: Beatrixstraat 5
Postcode: 4321 AP
Plaats: Kerkwerve
Rek. nummer diaconie: NL95RABO0319769127

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de penningmeester via Contact