Veilig kerkwerk

Voel jij je onveilig? Is er pas of al langer geleden iemand over jouw grens gegaan, waardoor je bang bent en je niet meer veilig voelt? Of, maak jij je zorgen om een kind, volwassene of oudere uit de gemeente? Heb jij vermoedens van seksueel misbruik/ grensoverschrijdend gedrag? Of heb jij een vraag? Blijf er niet mee zitten!

Binnen onze gemeente willen we ervoor zorgen dat ontmoetingen zo fijn en veilig mogelijk verlopen. Van de crèche, het jeugdwerk, bijeenkomsten voor volwassenen tot de ontmoetingen bij de kerkdiensten. 

Die veiligheid is helaas niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt soms seksueel misbruik/grensoverschrijdend gedrag voor. Wanneer er signalen zijn dat personen, die verantwoordelijkheid dragen binnen de kerk (denk aan ambtsdragers, leidinggevenden van de verenigingen, kosters of anderen) jouw vertrouwen en persoonlijke grenzen hebben overschreden, dan mag dit niet verzwegen worden. 

In onze gemeente hebben we een interne vertrouwenspersoon (IVP) aangesteld als aanspreekpunt voor mensen die (vermoedens van) misbruik binnen kerkelijke relaties willen melden. Dit kan voor jou zelf zijn, maar ook als je iets wilt melden over een ander. Of dit nu dader of slachtoffer is. Zij biedt in eerste instantie een luisterend oor en vormt een beeld van de situatie. Desgewenst begeleidt zij bij verdere stappen. Heb jij of een ander hulp nodig? Blijf er niet mee zitten en neem contact op met:

Lisanne van der Wekken-Heikamp
T: 06-21813871
E: info@puurcoachingmetuitzicht.nl    

Lisanne (1990) is afgestudeerd als maatschappelijk werker (HBO), heeft diverse cursussen gedaan en momenteel heeft ze haar eigen coaching praktijk. Ze weet hoe ze om moet gaan met vertrouwelijke zaken. Ze heeft daarnaast een geheimhoudingsplicht en hecht grote waarde aan het waarborgen daarvan.

Meldpunt misbruik
Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de volgende site: www.meldpuntmisbruik.nl. Een landelijke samenwerking van diverse kerkgemeenschappen, waaronder de Christelijke Gereformeerde Kerk. Bij vragen kan hier eventueel ook contact mee worden opgenomen.

Overige instanties
Wanneer er signalen van misbruik zijn in andere (dus niet-kerkelijke) relaties, zoals in gezinnen, families, scholen, bedrijven of verenigingen, kan contact opgenomen worden met een van de volgende instanties:

  • Bij vermoedens van huiselijk geweld kunt u op de volgende website zien aan wie u advies of hulp kunt vragen: https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/ 
  • Veilig Thuis is een advies- en meldpunt van huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt hun website bezoeken: www.veiligthuis.nl, of contact met hen opnemen via 0800-2000. 
  • Bij noodsituaties kunt u altijd 112 bellen.