Volwassenen

Bijbelstudiekringen
Verdiepen in de Bijbel, kleine stukken of grotere stukken bestuderen en zo leren wie God is en wat Hij ons in de Bijbel zeggen wilt. Steeds een beetje meer begrijpen, telkens weer over een ander stukje praten en discussiëren. In onze gemeente komen diverse groepen bij elkaar, om dit ieder op zijn eigen manier te doen. Wil je of wilt u een keer komen kijken en een Bijbelstudie meebeleven? Van harte welkom!

  • Bijbelstudiekring ‘Sola Scriptura’
  • Bijbelstudiekring ‘Timothéüs’
  • Bijbelstudiekring ‘Aan Zijn voeten’

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’
De mannenvereniging komt om de week op donderdagavond om 19:30 uur bij elkaar. De Bijbel gaat dan open, we bespreken de actualiteiten, gaan met elkaar in gebed en doen een Bijbelstudie.

Alle heren van de gemeente zijn van harte welkom om onze avonden te bezoeken. Ook als gast bent u van harte welkom!

Vrouwenvereniging ‘Wees een zegen’
De vrouwenvereniging komt om de week op donderdagavond om 19:45 uur bij elkaar.

We nodigen alle dames van de gemeente uit om onze avonden te bezoeken. Bent u (nog) geen lid? Ook als gast bent u van harte welkom! We ontmoeten elkaar rond het Woord van God, we lezen een meditatie en doen een Bijbelstudie. Ook de persoonlijke ontmoeting heeft een ruime plaats op de avonden.

Vrouwengesprekskring ‘Rondom het Woord’
De vrouwengesprekskring komt om de 3 weken samen op de dinsdagochtend om 09:30 tot 11:30 uur. 

Bent u en jij geïnteresseerd in een ontspannen ochtend met een open sfeer waarin Gods Woord centraal staat? Waar we met elkaar zingen, Bijbelstudie houden en goede gesprekken hebben. Om te bemoedigen en aan te sporen tot verdieping van het geloofsleven. Kom dan naar de vrouwengesprekskring! Iedere vrouw met (of zonder) (klein)kind(eren), die zich geroepen voelt en de wens heeft om met elkaar uit Gods Woord bezig te zijn, is van harte welkom.  

Kinderen voor de crèche zijn welkom.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de bovenstaande kerkelijke activiteiten? Dan kunt u contact met ons opnemen via info@cgkkerkwerve.nl, of ga naar Contact.