De Pniëlkerk

Kerkgebouw
In januari 1949 besloot de kerkenraad van de CGK uit Zierikzee, onder leiding van dominee M. van der Klis, de mogelijkheden te onderzoeken om in Kerkwerve een tweede preekplaats te stichten voor leden uit Kerkwerve, Brouwershaven en Noordgouwe. Aan de Zandweg te Kerkwerve was een werkkamp gebouwd, genaamd de DUW barakken. Deze waren voor arbeiders uit Holland die in de naoorlogse jaren meewerkten aan de verbetering van de waterafvoer. De kantine van dit werkkamp werd als geschikte plaats gekozen om de zondagse kerkdienst te beleggen. De eerste samenkomst vond plaats op 31 juli 1949. Langzaam maar zeker ontwikkelde het gemeentelijke leven zich in dat kleine dorpje in de Platte van Schouwen. 

Tijdens de watersnoodramp in 1953 werd het ‘kerkgebouw’ aan de Zandweg echter door het water verwoest. Met man en macht is er gewerkt aan het herstel van het eiland na de watersnoodramp. Met dank aan de vele giften vanuit binnen- en buitenland kwam de gemeente van Zierikzee in aanmerking tot het verkrijgen van een houten noodkerk. Op 18 december 1953 werd dit kerkgebouw aan de Heereweg in Noordgouwe in gebruik genomen. In 1956 werd de noodkerk verplaatst naar Kerkwerve waar het op 10 juni 1956 in gebruik werd genomen. 

Met de terugkeer in Kerkwerve werd ook het verlangen naar zelfstandigheid sterker. Op 14 februari 1958 werden 3 ouderlingen en 2 diakenen in het ambt bevestigd door dominee M. van der Klis, waarbij werd stilgestaan bij de Bijbeltekst: ‘Doe wel bij Sion naar Uw welbehagen, bouw de muren van Jeruzalem op’ (Psalm 51 : 20). Met deze kerkdienst was de instituering van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Kerkwerve een feit. Het kerkgebouw met de inventaris werd door de kerkenraad van Zierikzee overgedragen aan de jonge gemeente. 

Ruim vijf jaar na de instituering gaf de Heere aan de gemeente van Kerkwerve een eigen predikant. Op zondag 11 augustus 1963 werd de gemeente meegedeeld dat kandidaat J. Westerink de roeping vanuit Schouwen mocht aanvaarden. Een nieuwe periode brak aan met een eigen herder en leraar. 

Doordat de houten noodkerk te klein werd en diverse mankementen ging vertonen, werd er besloten om over te gaan tot nieuwbouw op dezelfde plaats. Op 21 december 1966 werd de Pniëlkerk door dominee J. Westerink in gebruik genomen. Dat de naam van het kerkgebouw ‘Pniël’ ook voor ons allen van toepassing mag zijn: ‘Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht’

Een belangrijke stimulans voor het gemeentelijk leven was de verschijning van de eerste gemeentegids in april 1980. Een maand later verscheen het eerste nummer van het gemeenteblad ‘Rondom de Pniëlkerk’. Sinds 1982 vindt de Vakantie Bijbelschool plaats.  

Predikanten

Dominee M. van der Klis
31 juli 1949 – 14 februari 1958 
Geboren te Gouda op 13 april 1908, overleden op 19 juli 1965.

Dominee J. Westerink 
13 november 1963 – 5 mei 1971
Geboren te Elburg op 25 augustus 1939.

Dominee W.J. Buijs
11 april 1973 – 29 januari 1978
Geboren te Leiden op 13 december 1914, overleden op 4 januari 1987.

Dominee M. van der Sluys
10 mei 1979 – 12 augustus 1990
Geboren te Rotterdam op 28 maart 1949.

Dominee H. Korving 
10 juli 1991 – 12 augustus 2001
Geboren te Scheveningen op 1 december 1954.

Dominee A.C. Uitslag
7 mei 2003 – 24 mei 2008
Geboren te Emmeloord 15 mei 1973.

Dominee G.J. Capellen
11 september 2010 – 20 september 2015
Geboren te Maassluis op 16 juni 1948
.

Dominee A.D. Fokkema
3 september 2016 – heden
Geboren te Een-West op 18 september 1986

Meer info?
Dit is in vogelvlucht de geschiedenis van de CGK van Kerkwerve. Voor meer informatie kunt u terecht bij het kerkelijke archief. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren twee herdenkingsboeken verschenen. Eén bij het 35 jarig bestaan van de gemeente met als titel ‘Van Israëls God gegeven’ geschreven door dominee M. van der Sluys. En één bij het 50 jarig bestaan, geschreven door dominee A.C. Uitslag met als titel ‘Het Evangeliezaad in de Schouwse kleigrond’.

Het eerstgenoemde boek is niet meer verkrijgbaar. Van ‘Het Evangeliezaad in de Schouwse kleigrond’ zijn nog wel exemplaren leverbaar. Dit boek bevat een schat aan gegevens en achtergronden over het ontstaan van onze gemeente. Mocht u het boek willen bestellen (gebonden, 162 bladzijden, prijs €25) dan kunt u een mailtje sturen naar scriba@cgkkerkwerve.nl.