Kerkenraad

Predikant
Dominee A.D. Fokkema – Voorzitter

Ouderlingen
Br. A.M. Kool – Scriba
Br. J.A. van der Wekken – Tweede voorzitter
Br. H. Flikweert – Evangelisatieouderling 
Br. C. Stouten – Jeugdouderling 
J.W. vd Velde – Preek consulent

Diakenen

J.L.Smalheer – Voorzitter diaconie
C.L. de Ruijter  – Scriba diaconie / Voorzitter Commissie van beheer
M. de Ruijter – Penningmeester diaconie 

U kunt contact met hen opnemen via Contact.