Kerkenraad

Predikant
Dominee A.D. Fokkema – Voorzitter

Ouderlingen
Br. A.L.C. van der Cingel – Scriba
Br. T. van der Bok – Tweede voorzitter
Br. H. Flikweert – Evangelisatieouderling 
Br. C. Stouten – Jeugdouderling 
Br. J.M. van de Velde – Commissie van beheer

Diakenen
Br. J. Boot – Voorzitter
Br. A.M. Kool – Scriba 
Br. J.L. Smalheer – Penningmeester

U kunt contact met hen opnemen via Contact.