Hulpkring Kerkwerve

Hulpkring Kerkwerve is een initiatief van de Christelijke Gereformeerde Kerk, de PKN Kerk en de Dorpsraad Kerkwerve e.o. en is in 2017 van start gegaan.

Wat houdt de ‘Hulpkring Kerkwerve’ in?
De hulpkring bestaat uit een groep vrijwilligers die een deel van hun tijd beschikbaar stellen om dorpsgenoten te helpen die tengevolge van een ziekte, handicap of leeftijd niet alles meer zelf kunnen doen. Voorbeelden hiervan zijn: kleine klusjes opknappen, meehelpen boodschappen doen, kleinschalig tuinonderhoud, begeleiding naar specialist of huisarts, etc. Ook bestaat de mogelijkheid dat de hulpkring u zal doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulp.

De hulp die de vrijwilliger in de thuissituatie biedt is urgent en/of aanvullend van aard op de hulp die de hulpvrager eventueel al ontvangt van huisarts, wijkverpleging, thuiszorg, mantelzorg, etc. Mocht u zichzelf willen aanmelden als vrijwilliger kunt u uiteraard ook de hulpkring bellen of mailen.

Hoe is ‘Hulpkring Kerkwerve’ te bereiken?
U kunt de hulpkring bereiken per telefoon of e-mail. Er zijn twee mensen die de telefoon opnemen, te weten: Kees den Boer en Hanneke Zuidgeest. U kunt 24 uur per dag de voicemail inspreken. Schroom niet om contact met ons op te nemen!

Telefoonnummer: 06-20317417
E-mailadres: hulpkring.kerkwerve@gmail.com